درباره ما …

موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) شعبه جهرم، با نام دارالتحفیظ الهادی (ع) در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود؛ و پس از ۴ سال بیش از ۲۰۰ قرآن آموز آن در حال حفظ قرآن هستند.