تیزر ثبت نام موسسه (۹۷)

 

گزارش تصویری صدا وسیما از بزرگترین افتتاحیه قرآنی در استان فارس